City Måleri AB
City Måleri AB - Din professionella målare i Borås

City Måleri AB är ett måleriföretag med säte i Borås. Företaget grundades 2006 och har sedan dess stabilt bestått av 4-6 erfarna och effektiva målare med stor yrkesstolthet.

Vi åtar oss stora som små uppdrag för privatpersoner och företag runt om i Västsverige, primärt inom Borås med omnejd. Vi utför också de flesta typer av måleriarbeten, både in- och utvändigt, vid nybyggnation såväl som vid renovering.

Varmt välkommen att kontakta oss för en offert!

Branschklassificering:

 • Målare

 • Färg & Tapeter

 • Fasadbehandling

Kvalitet:

Vi på City Måleri i Borås AB har följande kvalitetsmål att leva upp till:

 • Att uppnå av kunden efterfrågad kvalitet på utfört arbete

 • Att vid varje arbetstillfälle utföra arbetet mot kraven gällande ’AMA HUS – Särtryck Målning’ och måleriets branschstandard för tapetserade och målade ytor

 • Utifrån varje arbetes särart utförs erforderlig skyddstäckning och omhändertagning av slipdamm m.m.

 • Hantera restavfall enligt anvisningar från beställare

 • Eventuella miljöfarliga avfall inlämnas till kommunens återvinningsanläggningar

Arbetsmiljö:

För att leva upp till dagens krav på arbetsmiljö har vi på City Måleri i Borås AB följande mål att leva upp till:

 • Bemöta medarbetare med respekt och lyhördhet

 • Erbjuda såväl fysisk som psykosocial god arbetsmiljö för att de anställda skall fungera väl i sina arbetsuppgifter

 • Arbetsmiljöfrågorna skall integreras med verksamheten och beaktas i budgetarbetet

 • Lagstiftning, föreskrifter, tillstånd och villkor för arbetsmiljön skall vara kända och efterlevas av de anställda

 • All personal skall ges möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och sin egen arbetssituation

 • Såväl enskilda arbetstagares som de fackliga organisationernas kunskaper och intressen tas tillvara

 • Arbetsmiljöfrågorna skall ingå i arbetsledares ansvar

 • Varje anställd skall i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt följa instruktioner, anvisningar och rutiner

 • Så långt som möjligt förebygga negativa effekter och avhjälpa brister i arbetsmiljön med hjälp av interna och externa resurser

 • Arbetet med jämställdhetsfrågor integreras i arbetsmiljöarbetet

 • Vi skall följa upprättade arbetsmiljöplaner och anamma gott samarbete med övriga entreprenörer

Kontakta oss

leif@citymaleri.se
033 - 726 99 71

City Måleri AB

City Måleri - Din professionella målare i Borås med omnejd.
Välkommen att kontakta oss för måleriarbeten av alla slag!